Home > 总会活动 > 银禧庆典暨庆生会报导(四)抗癌勇士团体照
总会活动
银禧庆典暨庆生会报导(四)抗癌勇士团体照

抗癌勇士领了奖牌后在摄影室拍了一些团体照。

 

摄影:黄建基

 

 

 

EnquiryTell a Friends

Latest News