Top > 首页 Home > 理事会 > 第十三届理事会

第十三届理事会

宣誓仪式 


第十三届理事会 2019-2021
永久顾问

 Dr Amir Farid Bin Dato Isahak   罗运棋老师

陈振坤老师(已故)  黄天彬老师   黄柏森老师

 永久名誉会长 何平老师 (已故) 
  
  中央理事会
 会长  陈有义
 署理会长  许铭㛔
 副会长  黄观星   刘梅妃
 秘书

余秀群

 副秘书  陈金麟
 财政

  黄毓娇

 副财政   张有兴
 理事

     陈兰芳   陈仕勳   吴冰莹   黄玉婷  李矜逸    

黄杰塔   李婉琴   孙雪萍   许锦庭   李雪娥

  
  受委任小组
 网络  刘梅妃
 摄影/摄像 刘梅妃  陈仕勳 
 宣传组

 组长:许铭㛔  

余秀群   刘梅妃   陈仕勳   李婉琴 

 功理功法组 组长:陈兰芳
 康乐行动组

组长:陈金麟

陈有义   张有兴   许锦庭   陈仕勳

吴冰莹   孙雪萍   黄杰塔

关怀组

  组长:黄观星

吴冰莹   黄玉婷   许铭㛔   刘梅妃

李婉琴   孙雪萍   李雪娥

查账  李年有   Ho Sow Chee

  

第十三届理事会

第十三届理事会与本会永久顾问黄天彬老师合影。

宣誓。

 

 

 

 
Loading...